PAŁAC RZĄSINY Sp. z o.o.

Rząsiny 73 a
59-620 Gryfów Śląski

REGON: 9322285685
NIP: 899-23-98-084

tel. +48 75 735 24 40

e-mail: palac@palacrzasiny.pl

Poszukujemy wszelkich materiałów, zdjęć, szkiców, rysunków, a także informacji oraz faktów historycznych dotyczących Pałacu Rząsiny, parku pałacowego
i wszystkich zabudowań tworzących dawne Dominium Rząsiny.

Każda pomoc przyczyni się do odtworzenia dawnej świetności tego obiektu.

Imię Nazwisko:
Email:
Wiadomość:

"PAŁAC RZĄSINY" Sp. z o.o. | 59-620 Gryfów Śląski, Rząsiny 73a | REGON: 9322285685, NIP: 899-23-98-084